Kategori: Netflix

  • Är Netflix kodat i Python?

    Är Netflix kodat i Python?

    Enligt utvecklare på Netflix används Python genom hela innehållets livscykel, från säkerhetsverktyg till rekommendationsalgoritmer och dess proprietära innehållsdistributionsnätverk (CDN) Open Connect. De flesta nätverksenheterna på Netflix hanteras av Python-baserade applikationer. Vad är Netflix skrivet i? Java. Java är ett mycket populärt språk som används i massor av företag över hela världen, Netflix är ett av […]