Kategori: Lexikon

  • Börjar ordboksindex på 0 eller 1?

    Börjar ordboksindex på 0 eller 1?

    Varken. Ordböcker bör fyllas med en nyckel som du definierar. Indexar python från 0 eller 1? Listindexet börjar med 0 i Python. Så, indexvärdet för 1 är 0, ’två’ är 1 och 3 är 2. Vad är numret på det första indexet i en ordbok? Siffran inom parentes kallas ett index eftersom det anger vilket […]