Kategori: Len

 • Vad behöver en hackare studera?

  Vad behöver en hackare studera?

  En etisk hackare bör ha en kandidatexamen i informationsteknologi eller ett avancerad examen i nätverkssäkerhet. Han/hon behöverbehovBegreppet informationsbehov förstås ofta som en individs eller grupps önskan att hitta och få information för att tillfredsställa ett medvetet eller omedvetet behov.https://en.wikipedia.org › wiki › InformationsbehovInformationsbehov – Wikipedia lång erfarenhet inom området av nätverkssäkerhet och en praktisk kunskap […]

 • Kan kodare vara miljonärer?

  Kan kodare vara miljonärer?

  Det korta svaret är dock nej, kodning kan inte göra dig rik på egen hand. För att tjäna mycket pengar som kodare behöver du göra mer än att bara koda. Självklart är innebörden av rik subjektiv. Om du helt enkelt vill bo bekvämt är kodning definitivt ett jobb där du kan tjäna mer än den […]

 • Börjar Len () på listan på 0?

  Börjar Len () på listan på 0?

  Svar. Funktionen len() returnerar antalet objekt i en lista. Eftersom listindex börjar på 0, representerar värdet på len() ett värde ett större än det senaste indexet. Räknas Len från 0 eller 1? Hitta indexet för det sista objektet i en sekvens För att visa det sista numret i listan använder du len(tal) och subtraherar 1 […]