Kategori: Kompilator

  • Hur många typer av datastrukturer finns det?

    Hur många typer av datastrukturer finns det?

    Typer av datastruktur I grund och botten är datastrukturer indelade i två kategorier: Linjär datastruktur. Icke-linjär datastruktur. Vad är datastrukturer och dess typer? Datastruktur kan definieras som den grupp av dataelement som ger ett effektivt sätt att lagra och organisera data i datorn så att den kan användas effektivt. Några exempel på datastrukturer är arrayer, […]

  • Behöver Python någon kompilator?

    Behöver Python någon kompilator?

    Svar: Python är ett tolkat programmeringsspråk, dvs programvaran som finns i datorn läser Python-koden och ger instruktionerna till maskinen. Det är därför den inte har någon kompilator. Krävs kompilator för Python? Python behöver ingen kompilator eftersom den är beroende av en applikation (kallad tolk) som kompilerar och kör koden utan att lagra maskinkoden som skapas […]