Kategori: Fil

  • Hur vet jag om min databas är ansluten i PHP?

    Hur vet jag om min databas är ansluten i PHP?

    php $servername = ”localhost”; $databas = ”databas”; $username = ”användare”; $password = ”lösenord”; // Skapa anslutning $conn = new mysqli($servernamn, $användarnamn, $lösenord, $databas); // Kontrollera anslutningen if ($conn->connect_error) { die(”Anslutning misslyckades: ” . $conn->connect_error); } echo ”Ansluten framgångsrikt”; ?> Hur vet jag vilken databas som är ansluten till PHP? php $servername = ”localhost”; $databas = […]

  • Vad returnerar funktionen mysqli_connect ()?

    Vad returnerar funktionen mysqli_connect ()?

    Returvärdet för mysqli_connect() är en databasanslutnings ”handtag”. Handtaget är ett objekt som representerar anslutningen till databasen. Vad returnerar funktionen mysqli_connect () Mcq? Funktionen PHP mysqli_connect() returnerar anslutningsobjektet. Vad är funktionen mysql_connect ()? mysql_connect() upprättar en anslutning till en MySQL-server. Följande standardvärden antas för saknade valfria parametrar: server = ’localhost:3306’, användarnamn = namnet på användaren som […]

Free Classifieds In Your Area