Kategori: Array

  • Börjar en array på 0 eller 1?

    Börjar en array på 0 eller 1?

    Inom datavetenskap börjar arrayindex vanligtvis på 0 i moderna programmeringsspråk, så datorprogrammerare kan använda noll i situationer där andra kanske använder först, och så vidare. Börjar arrayer i C på 0 eller 1? Arrayindex börjar alltid från 0 Programmeringsspråk är utformade på ett sådant sätt att arraynamnet alltid pekar på det första elementet i en […]