Kategoria: Plik

  • Jak mogę sprawdzić, czy moja baza danych jest połączona w PHP?

    Jak mogę sprawdzić, czy moja baza danych jest połączona w PHP?

    php $servername = „localhost”; $baza danych = „baza danych”; $ nazwa_użytkownika = „użytkownik”; $hasło = „hasło”; // Utwórz połączenie $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); // Sprawdź połączenie if ($conn->connect_error) { die(„Połączenie nie powiodło się: ” . $conn->connect_error); } echo „Połączono pomyślnie”; ?> Skąd mam wiedzieć, która baza danych jest połączona z PHP? php […]

  • Co zwraca funkcja mysqli_connect()?

    Co zwraca funkcja mysqli_connect()?

    Wartość zwracana przez mysqli_connect() to „uchwyt” połączenia z bazą danych. Uchwyt jest obiektem reprezentującym połączenie z bazą danych. Co zwraca funkcja mysqli_connect() Mcq? Funkcja PHP mysqli_connect() zwraca obiekt połączenia. Co to jest funkcja mysql_connect()? mysql_connect() nawiązuje połączenie z serwerem MySQL. Dla brakujących parametrów opcjonalnych przyjmowane są następujące wartości domyślne: server = 'localhost:3306′, nazwa użytkownika = […]

Free Classifieds In Your Area