Kategoria: Kompilator

  • Ile jest rodzajów struktur danych?

    Ile jest rodzajów struktur danych?

    Rodzaje struktur danych Zasadniczo struktury danych dzielą się na dwie kategorie: Liniowa struktura danych. Nieliniowa struktura danych. Co to są struktury danych i jakie są ich rodzaje? Strukturę danych można zdefiniować jako grupę elementów danych, która zapewnia efektywny sposób przechowywania i organizowania danych w komputerze, tak aby można było z nich efektywnie korzystać. Niektóre przykłady […]

  • Czy Python potrzebuje kompilatora?

    Czy Python potrzebuje kompilatora?

    Odpowiedź: Python jest interpretowanym językiem programowania, tzn. oprogramowanie obecne w komputerze odczytuje kod Pythona i przekazuje instrukcje maszynie. Dlatego nie ma kompilatora. Czy kompilator jest wymagany dla Pythona? Python nie potrzebuje kompilatora, ponieważ opiera się na aplikacji (zwanej interpreterem), która kompiluje i uruchamia kod bez przechowywania tworzonego kodu maszynowego w formie, do której można łatwo […]