Κατηγορία: Τόπος αγώνων

  • Οι συνδεδεμένες λίστες ξεκινούν από 0 ή 1;

    Οι συνδεδεμένες λίστες ξεκινούν από 0 ή 1;

    . Το get(0) είναι το πρώτο ευρετήριο μιας συνδεδεμένης λίστας που χρησιμοποιείται από το java api. Ωστόσο, ένα άτομο μπορεί να δημιουργήσει τη δική του συνδεδεμένη λίστα και να ξεκινήσει το ευρετήριο στο 1….. Οι συνδεδεμένες λίστες ευρετηριάζονται στο 0; Για μια LIST η τιμή του χαμηλότερου είναι σταθερά 1 . Από τις παραπάνω παρατηρήσεις […]