Κατηγορία: Πίνακας

  • Ένας πίνακας ξεκινά από το 0 ή το 1;

    Ένας πίνακας ξεκινά από το 0 ή το 1;

    Στην επιστήμη των υπολογιστών, οι δείκτες πινάκων ξεκινούν συνήθως από το 0 στις σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, επομένως οι προγραμματιστές υπολογιστών μπορεί να χρησιμοποιούν το μηδέν σε περιπτώσεις όπου άλλοι μπορεί να χρησιμοποιούν πρώτοι και ούτω καθεξής. Οι πίνακες στο C ξεκινούν από το 0 ή το 1; Ο δείκτης πίνακα ξεκινά πάντα από το 0 […]