Κατηγορία: Μεταγλωττιστής

  • Πόσοι τύποι δομών δεδομένων υπάρχουν;

    Πόσοι τύποι δομών δεδομένων υπάρχουν;

    Τύποι Δομής Δεδομένων Βασικά, οι δομές δεδομένων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Γραμμική δομή δεδομένων. Μη γραμμική δομή δεδομένων. Τι είναι οι δομές δεδομένων και οι τύποι τους; Δομή δεδομένων μπορεί να οριστεί ως η ομάδα στοιχείων δεδομένων που παρέχει έναν αποτελεσματικό τρόπο αποθήκευσης και οργάνωσης δεδομένων στον υπολογιστή έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. […]

  • Χρειάζεται η Python κάποιον μεταγλωττιστή;

    Χρειάζεται η Python κάποιον μεταγλωττιστή;

    Απάντηση: Η Python είναι μια ερμηνευμένη γλώσσα προγραμματισμού, δηλαδή το λογισμικό που υπάρχει στον υπολογιστή διαβάζει τον κώδικα Python και δίνει τις οδηγίες στο μηχάνημα. Γι’ αυτό δεν έχει μεταγλωττιστή. Απαιτείται μεταγλωττιστής για την Python; Η Python δεν χρειάζεται μεταγλωττιστή επειδή βασίζεται σε μια εφαρμογή (που ονομάζεται διερμηνέας) που μεταγλωττίζει και εκτελεί τον κώδικα χωρίς […]

Free Classifieds In Your Area