Κατηγορία: Λογισμικό

  • Τι κάνει ένας κωδικοποιητής λογισμικού;

    Τι κάνει ένας κωδικοποιητής λογισμικού;

    Γράψτε προγράμματα σε διάφορες γλώσσες υπολογιστή, όπως C++ και Java. Ενημερώστε και επεκτείνετε τα υπάρχοντα προγράμματα. Ελέγξτε τα προγράμματα για σφάλματα και διορθώστε τις ελαττωματικές γραμμές του κώδικα υπολογιστή. Δημιουργήστε, τροποποιήστε και δοκιμάστε κώδικα ή σενάρια σε λογισμικό που απλοποιεί την ανάπτυξη. Τι ακριβώς κάνει ένας κωδικοποιητής; Οι κωδικοποιητές είναι οι κατασκευαστές του ψηφιακού κόσμου. […]

  • Ποια είναι τα καλύτερα εργαλεία Python για ανάπτυξη λογισμικού;

    Ποια είναι τα καλύτερα εργαλεία Python για ανάπτυξη λογισμικού;

    PyCharm, ένα ιδιόκτητο και ανοιχτού κώδικα IDE για την ανάπτυξη Python. PyScripter, Δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λογισμικό Python IDE για Microsoft Windows. PythonAnywhere, μια διαδικτυακή υπηρεσία IDE και φιλοξενίας Ιστού. Python Tools for Visual Studio, δωρεάν και ανοιχτού κώδικα πρόσθετο για Visual Studio.10 Καλύτερα εργαλεία ανάπτυξης Python και βιβλιοθήκες για εκμάθηση1. PyCharm IDE Αυτό το […]