Κατηγορία: Λεξικό

  • Τα ευρετήρια λεξικών ξεκινούν από 0 ή 1;

    Τα ευρετήρια λεξικών ξεκινούν από 0 ή 1;

    Κανενα απο τα δυο. Τα λεξικά πρέπει να συμπληρώνονται με ένα κλειδί που ορίζετε εσείς. Η python κάνει ευρετήριο από 0 ή 1; Το ευρετήριο της λίστας ξεκινά με 0 στην Python. Άρα, η τιμή του δείκτη του 1 είναι 0, το ‘δύο’ είναι 1 και το 3 είναι 2. Ποιος είναι ο αριθμός του […]