Rubrika: Seznamy

  • Začínají propojené seznamy na 0 nebo 1?

    Začínají propojené seznamy na 0 nebo 1?

    . get(0) je první index propojeného seznamu, který používá java api. Osoba si však může vytvořit svůj vlastní propojený seznam a začít index na 1….. Jsou propojené seznamy indexovány na 0? Pro SEZNAM je hodnota nižší konstanta 1 . Z pozorování výše vyplývá, že LIST (a LINKED_LIST ) nemůže mít prvky na indexu 0 (nebo […]